Zasady i warunki

Poniższe zasady i warunki regulują korzystanie z serwisu Kasyno Polskie Online oraz wszelkich związanych z nim produktów i usług. Uzyskując dostęp i korzystając z tej strony, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na te warunki. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, nie jesteś upoważniony do dostępu i korzystania z tej strony. Ponadto, jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, musisz opuścić naszą stronę internetową.

Oświadczenie

Zgodnie z Ustawą hazardową z 2010 roku, ta strona jest przeznaczona tylko dla użytkowników mieszkających za granicą lub poza Polską. Ta strona nie dostarcza informacji na temat podmiotów hazardowych zamieszkujących lub fizycznie obecnych w granicach Polski. Podobnie, każdy użytkownik fizycznie obecny w Polski musi opuścić tę stronę.

Kwalifikujący się użytkownicy

Aby korzystać z tej witryny i związanych z nią usług, musisz mieć ukończone 18 lat i nie przebywać fizycznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ta strona zastrzega sobie prawo do zablokowania Twojego adresu IP i użycia innych środków, aby uniemożliwić Ci dostęp do tej strony, jeśli nie spełniasz powyższych warunków.

Treści użytkowników

Wszelkie dane, informacje lub materiały wprowadzone podczas korzystania z tej strony nie są własnością Kasyno Polskie Online. Dlatego też, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, legalność i własność intelektualną wszelkich przesłanych danych, informacji lub materiałów. Udzielasz nam pozwolenia na dostęp, przechowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, formatowanie, wyświetlanie i publikowanie wszelkich przesłanych danych, informacji lub materiałów.

Linki do innych stron internetowych, usług i aplikacji

O ile nie zostało to wyraźnie określone, wszelkie linki do innych stron internetowych, usług i/lub aplikacji nie stanowią formy powiązania, zatwierdzenia, stowarzyszenia, poparcia lub sponsorowania. Jednakże, niektóre linki do innych stron internetowych, usług i aplikacji są linkami afiliacyjnymi. Kliknięcie na linki i zapisanie się do usług na innych stronach, usługach i/lub aplikacjach może oznaczać naliczenie prowizji dla serwisu Kasyno Polskie Online. Klikanie na linki i zapisywanie się do usług stron trzecich odbywa się na własne ryzyko. Kasyno Polskie Online nie jest odpowiedzialne za działania, treści, produkty lub usługi stron internetowych, usługi i/lub aplikacje, pochodzące od stron trzecich.

Prawa do własności intelektualnej

Wszystkie znaki towarowe, grafiki i loga, znajdujące się na stronie Kasyno Polskie Online są znakami towarowymi Kasyno Polskie Online lub jego licencjodawców. Inne znaki towarowe, grafiki i loga mogą być znakami towarowymi stron lub osób trzecich. Nie wolno używać ani powielać żadnych znaków towarowych lub zarejestrowanych znaków towarowych Kasyno Polskie Online lub tych należących do stron lub osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Kasyno Polskie Online, jego oddziały, agenci, dyrektorzy, pracownicy, urzędnicy, pracownicy, licencjodawcy lub dostawcy nie będą odpowiedzialni wobec żadnej osoby za jakiekolwiek szkody. Kasyno Polskie Online nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek straty poniesione na innych stronach internetowych, usługach i/lub aplikacjach.

Poprawki

Serwis Kasyno Polskie Online zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji i poprawek tej umowy w dowolnym momencie. Zmiany te będą obowiązywać w momencie opublikowania zaktualizowanej wersji tych warunków. Dalsze korzystanie z tej strony po wprowadzeniu poprawki oznacza zgodę na zmiany regulaminu.

Akceptacja niniejszych warunków

Uzyskując dostęp do tej strony i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na zasady i warunki określone na tej stronie. Użytkownik potwierdza również, że przeczytał niniejszą umowę i wyraża zgodę na warunki w niej zawarte. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki, nie jesteś upoważniony do dostępu lub korzystania z tej strony.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej umowy, warunków w niej zawartych lub jakiekolwiek inne zapytania, wyślij nam wiadomość e-mail na adres [email protected] lub skorzystaj z formularza online na stronie Kontakt.

Niniejsze warunki zostały ostatnio zaktualizowane 1 sierpnia 2022 r.

Kasynopolskieonline.com » Zasady i warunki
Ostatnio zaktualizowane: 20. stycznia 2023